Tagged: xóa người trong photoshop

Cách Xóa Người Ra Khỏi Cảnh Vật Thông Minh Trong Photoshop

Xóa người trong Photoshop là vô cùng đơn giản nhưng với việc xóa thủ công thì bạn cần phải chỉnh sửa lại vị trí mà con người đó đứng vì sau khi xóa vị trí đó sẽ hiển thị Background trắng hoặc không có gì. Chính vì vậy bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn xóa người ra khỏi ảnh cảnh vật mà sau khi xóa tại những vị trí đó tự động được chỉnh sửa phù hợp với bối cảnh xung quanh. 

TOP