Quản Lý Ngày Hết Hạn Hợp Đồng Cực Kỳ Đơn Giản Trong Excel

Việc quản lý thời gian luôn là một công việc cực kỳ khó khăn nhất là việc tính toán thời gian và những con số việc tạo nên các màu sắc một cách có quy luật sẽ giúp chúng có dễ dàng quản lý. Với Excel chúng ta có thể sử dụng hàm tính thời gian còn lại của hợp đồng và phân thành các màu sắc giúp chúng ta dễ dàng quản lý hơn. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó.

Quản lý hợp đồng với Excel

Muốn quản lý được thời hạn của hợp đồng chúng ta cần tính ra được thời gian của hợp đồng còn lại và số ngày đã qua của hợp đồng. Chúng ta có thể làm điều đó bằng cách:

Công thức: “=Ngày_Hết_hạn – TODAY()”.

lấy thời gian còn lại

Với cách này chúng ta sẽ tính được thời gian còn hay hết của hợp đồng.

Format kiểu dữ liệu về General để thu được số ngày chính xác

đổi dịnh đạng cho dữ liệu

Sau đó, Chọn vùng dữ liệu và sử dụng Conditional Formatting => Data bars để đổi màu sắc theo dữ liệu của bạn. Ở đây có nhiều lựa chọn để bạn có thể sử dụng.

đổi fomatting cho dữ liệu

Sau khi bạn thức hiện đủ các bước như hướng dẫn bạn sẽ thu được một bảng dữ liệu vô cùng dễ quản lý, giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn.

dữ liệu cuối cùng thu được

Tham khảo thêm: Viết phần mềm Excel theo yêu cầu

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
TOP