Cách So Sánh Đáp Án Siêu Nhanh Trong Excel

Trong tình hình học online như hiện nay thì việc làm bài thi và chấm bài trên máy tính là việc không thể tránh khỏi. Nhưng nếu thầy cô chưa quen thì dễ bị nhầm lẫn trong lúc chấp bài thi cho học sinh sinh viên. Vì vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn các so sánh đáp án siêu nhanh cho thầy cô.

So sánh đáp án siêu nhanh

Đầu tiên thầy cô chuyển đáp án và câu trả lời của sinh viên ra file excel.

so sánh đáp án

Tiếp theo thầy cô kích vào ô đầu tiên trong cột "so sánh" -> gõ công thức =EXACT(cột đáp án;cột đáp án sinh viên) -> enter.

Nếu đáp án trùng nhau thì trả về True nếu sai thì False.

công thức

Tính số câu đúng

Tiếp theo để tính số câu đúng thì sử dụng hàm CountIf để tính bằng cách gõ công thức =CountIf(chọn phần nội dung vừa tính trong cột so sánh;"TRUE").

so sánh

Như vậy thầy cô đã có thể tính ra được số câu đúng của bài làm rồi.

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
TOP