Top 5 Phím Tắt Hữu Dụng Nhất Trong Excel 2016, 2019

Sử dụng phím tắt trong excel là một việc hết sức bình thường đối với người sử dụng excel. Nhưng có những phím tắt hết sức thông dụng mà nhiều người sử dụng excel lại không biết đến nó dưới đây mình sẽ đưa ra 5 phím tắt thông dụng nhất trong excel.

Phím tắt đặt số đúng định dạng

Để đặt số lại đúng với định dạng giúp bạn bạn dễ nhìn và kiểm soát hơn nhưng với cách thuông tường bạn cần chọn số rồi chọn sửa định dạng tốn khá nhiều thời gian vậy với phím tắt thì làm thế nào?

Đầu tiên bạn bôi đen nội phần nội dung cần định dạng nhấn tổ hợp phím "CTRL + Shift + 1". Ngay lập tự phần số sẽ tự động được định dạng.

phím tắt định dạng số

Phím tắt tính tổng chỉ trong 1 giây

Thường tính tổng bạn sẽ sử dụng hàm Sum hoặc một công thức nào đó nhưng ở đây mình sẽ hướng dẫn các tính tổng siêu nhanh.

Ở đây mình có bảng gồm cột doanh thu, cột thưởng và cuối cùng là cột Tổng.

Bạn bôi đen hết vùng dữ liệu của cả 3 cột (cột tổng chưa có giá trị vẫn bôi đen) -> nhấn tổ hợp phím ALT + = (dấu bằng).

phím tắt cộng nhanh

Phím tắt đặt định dạng tiền tệ cho dữ liệu

Khi dữ liệu cần chuyển sang kiểu tiền tệ thì mọi người phải chỉnh lại nhưng làm thế nào để nhanh chóng gọn lẹ đó là sử dụng phím tắt.

Đầu tiền bạn cần chọn bôi đen vùng dữ liệu cần chuyển -> nhấn tổ hợp phím CTRL + Shift + 4.

phím tắt định dạng tiền tệ

Phím tắt định dạng bảng trong excel

Để định dạng lại bảng dữ liệu trong excel để trông đẹp mắt hơn và cực kỳ nhanh chóng bằng cách.

Bạn bôi đen vùng dữ liệu của bảng -> nhấn tổ hợp phím CTRL + T -> thông báo hiện lên chọn ok.

phím tắt định dạng bảng

Phím tắt vẽ biểu đồ trong 1 giây

Vẽ biểu đồ cũng là một chức năng thường được sử dụng trong excel nhưng để vẻ một biểu đồ chuẩn nhanh chóng thì việc sử dụng phím tắt là lựa chọn bạn không nên bỏ qua.

Để vẽ biểu đồ đầu tiên bạn bôi đen hết vùng dữ liệu -> nhấn tổ hợp phím ALT + F1.

phím tắt vẽ biểu đồ

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
TOP