Tagged: ngày hết hạn hộp đồng

Quản Lý Ngày Hết Hạn Hợp Đồng Cực Kỳ Đơn Giản Trong Excel

Việc quản lý thời gian luôn là một công việc cực kỳ khó khăn nhất là việc tính toán thời gian và những con số việc tạo nên các màu sắc một cách có quy luật sẽ giúp chúng có dễ dàng quản lý. Với Excel chúng ta có thể sử dụng hàm tính thời gian còn lại của hợp đồng và phân thành các màu sắc giúp chúng ta dễ dàng quản lý hơn. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó.

TOP