Tagged: chèn chữ mờ

Cách Chèn Chữ Mờ Nhanh Chóng Trong Excel

Khi bạn có một file excel và muốn in ra để chia sẻ cho mọi người nhưng không muốn nó bị đánh cắp thì cách tốt nhất là nên chèn chữ mờ hoặc ảnh mờ để đánh dấu bản quyền.

TOP