Tagged: phím tắt trong máy tính

Tổng Hợp Những Phím Tắt Trong Windows Mà Bạn Nên Nhớ

Tổng hợp những phím tắt trên Windows giúp cho người sử dụng máy tính có thể làm việc một cách hiệu quả hơn. Thông qua việc sử dụng phím tắt người sử dụng có thể gọi đến một chức năng nào đó thay vì tốn thời gian ngồi tin thủ công. Phím tắt trên Windows thật sự hữu dụng đặt biệt đối với người đi làm văn phòng. Bài viết bên dưới sẽ tổng hợp tất cả các phím tắt trong Windows và đặt biệt cả trong những bộ Microsoft Office.

TOP