Tagged: tạo checkbox

Cách Tạo Check Nổi Bật Trong Google Sheets Siêu Nhanh

Bạn có một file danh sách nhân viên trên Google Sheets và bạn muốn đánh dấu nổi bật cho những nhân viên xuất sắc hoàn thành KPI đề ra vậy phải làm thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn làm điều đó.

TOP