Cách Tính Ngày Công Trong Excel Bằng Hàm Siêu Nhanh

Để tính ngày công của một người trong excel thì khá đơn giản nhưng để tính ngày công của hàng chục hàng trăm người thì phải làm như thế nào? Và không tính ngày thứ 7 chủ nhật thì phải làm thế nào? dưới đây mình sẽ hướng dẫn cách tính ngày công trong excel.

Video hướng dẫn

Tính ngày công không tính thứ 7 & chủ nhật

Tải file thực hành tại đây: DOWNLOAD

Tính ngày công không tính thứ 7 chủ nhật bạn chỉ cần sử dụng công thức NETWORKDAYS của excel thì đã có thể tính được và cách dùng như sau:

Kích chuột vào ô muốn hiển thị số ngày công -> gõ công thức =NETWORKDAYS(kích chọn ô ngày bắt đầu ; kích chọn ô ngày kết thúc).

VD: =NETWORKDAYS(H3;I3)

công thức tính lương

Để hiển thị hàm tính công này cho các hàng còn lại bạn kích vào góc của ô vừa tạo và kéo đến ô cuối của phần dữ liệu.

cho chạy công thức

Tính ngày công theo kiểu chấm công từng ngày

Bảng dữ liệu số 2 của mình có chấm công theo từng ngày nên mình sẽ sử dụng công tức để có thể tổng hợp được số ngày đi làm và số ngày nghĩ.

chấm công theo ngày

Để có thể tính số ngày công mà mỗi người làm được mình sẽ sử dụng công thức đó là COUNTIF với công thức mà mình có thể đếm được số ngày công mà mỗi người làm được.

Đầu tiên bạn kích vào ô mà sẽ cho nó hiển thị tổng số ngày công gõ công thức =COUNTIF(bôi đen vùng dữ liệu đếm ngày công;"ký tự đánh dấu mà bạn đã đánh trong những ô có ngày đi làm").

Vd: =COUNTIF(B2:B21;"x") -> "x" là ký tự mình dùng để đánh dấu ngày nhận viên có đi làm trong file ngày đi làm.

công thức countif

Kiết theo để thiết lập công thức cho các ô còn lại bạn kích chọn vào góc dưới bên phải của ô vừa tạo kéo dài đến hết vùng dữ liệu(xem chi tiết dưới hình).

kết quả

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
TOP