Tagged: cách đánh số trang trong word

Tổng Hợp Các Cách Đánh Số Trang Trong Word 2013, 2016, 2019

Khi làm hợp đồng hay làm báo cáo thì bạn đều phải đánh số trang cho văn bản đó nhưng những trang đầu thường sẽ đánh số bằng số La mã còn trang nội dung thì đánh số thường vậy làm thế nào để đánh số cho những trang này? Dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh số trang cho văn bản bắt đầu từ bất kỳ trang nào.

TOP