Tagged: dịch ngôn ngữ tự động trong google sheet

Dịch Ngôn Ngữ Tự Động Trong Google Trang Tính

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để biến công cụ google trang tính thành google dịch. Đây là cách sử dụng hàm GOOGLETRANSLATE để có thể thực hiện dịch nhanh chóng một câu nào đó trong google trang tính. Hãy cùng xem hết bài viết để biết cách sử dụng hàm này ra sao nhé.

TOP